Darmowa dostawa od 200 PLN

Wysyłka w 3h

30 dni na zwrot

Warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja obowiązuje na szczoteczki IONICKISS zakupione w Polsce i jest ważna jedynie z dokumentem zakupu, obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

I.    Okres gwarancyjny

 1. Okres gwarancyjny dla szczoteczki IONICKISS:
 2. jonowo sonicznej obejmuje 24 miesiące od daty jej zakupu;
 3. jonowo manualnej obejmuje 12 miesięcy od daty jej zakupu.
 4. W okresie objętym gwarancją, producent zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nową wadliwej szczoteczki, jeśli wada została spowodowana defektem konstrukcyjnym.
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego używania urządzenia.

II.   Dostarczenie sprzętu do naprawy

 1. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do punktu serwisowego JURMAR na adres:
  Żytnia 57, 01-179 Warszawa lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
 2. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności w szczególności zawinione przez firmy świadczące usługi kurierskie.

III.    Gwarancją nie są objęte:

 1. Mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
 2. Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 • używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
 • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
 • używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 • napraw i modyfikacji produktu dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu powoduje utratę gwarancji;
 • niewłaściwego użytkowania produktu lub warunkach środowiska niezgodnymi z zalecanymi do działania urządzenia;
 • podłączenia urządzenia peryferyjne, dodatkowy sprzęt lub akcesoria inne niż zalecane przez IONICKISS;
 • przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych;
 • uszkodzenia spowodowanego przez zwierzęta;
 • używania do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych;
 • obniżenia jakości elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu;
 • z przyczyn natury zewnętrznej m.in. uderzenia pioruna, przepięcia w sieci elektrycznej, zalania płynem lub działania ognia, klęski żywiołowej lub podczas transportu.
 1. W przypadku gdy dokumenty zakupu zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub są nieczytelne.

IV. Dodatkowe informacje

 1. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy albo paragonu lub faktury zakupu z nazwą i modelem sprzętu, produkt nie podlega gwarancji.
 3. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją.

V.      Zgłoszenie reklamacji

 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji należy:
 • przekazać wadliwy produkt do serwisu;
 • przekazać oryginał dowodu zakupu (w przypadku braku dowodu zakupu należy przedstawić potwierdzenie płatności za produkt, w którym zawarta została informacja o dacie zakupu);
 • jeżeli awaria dotyczy procesu ładowania szczoteczki należy przekazać do serwisu również ładowarkę;
 • wypełnić i przekazać wraz z produktem formularz zgłoszeniowy reklamacji w ranach gwarancji.
 1. Reklamowany produkt najlepiej przekazać bezpośrednio do serwisu, gdyż to znacznie przyspieszy proces realizacji postępowania gwarancyjnego.
Wybierz model
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj”, dowolnego innego przycisku na stronie lub przewijanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Więcej
Akceptuj
Odrzuć
Koszyk0
Koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy
0